Στο πλαίσιο του έργου E-Horeca WANET που συγχρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 (Interreg IPA II Cross- border cooperation programme Greece- Albania 2014-2020), παραλήφθηκε το πρώτο από τα δυο απορριμματοφόρα του έργου.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε από το Τμήμα προγραμματισμού και ανάπτυξης του Δήμου μας, με τελικό αποδέκτη την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η παραλαβή πραγματοποιήθηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και από τον Δήμο παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γιάννης Σερεμετης, και ο Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης Ανδρέας Λαβράνος.

Από πλευράς του Ιονίου Πανεπιστήμιου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Μοντελοποίησης Μάρκος Αυλωνίτης.

Το απορριμματοφόρο θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή βιοαποβλήτων από τους καφέ κάδους και έχει χωρητικότητα τεσσάρων κυβικών.